Offentliggjøring av forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune

Formannskapet i Brønnøy kommune gjorde 6. mai 2020 (sak 44/20 (PDF, 53 kB)) vedtak om å offentliggjøre forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune. Dette gjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 annet ledd.

Forslag til planstrategi 2020-2023 består av to deler:

Planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune (PDF, 870 kB) 

Kunnskapsgrunnlag for planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune (PDF, 3 MB)

Det tas sikte på behandling av forslag til planstrategi med tilhørende kunnskapsgrunnlag i Brønnøy kommunestyre 24. juni 2020.

Evt. merknader eller uttalelser til planstrategien sendes skriftlig til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller på e-post til: postmottak@bronnoy.kommune.no innen mandag 8. juni 2020.