Planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram – Kommunedelplan for Brønnøysund med omland

Det faste utvalget vedtok i møte den 11.10.17 at forslaget til planprogram for ny kommunedelplan for Brønnøysund med omland skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Innspill og kommentarer til planoppstart og planprogram kan sendes til Brønnøy kommune, rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost til postmottak@bronnoy.kommune.no.

Frist for uttalelse er 10. januar 2018

Saksdokumenter:

Kontaktinfo

Gunvald Eilertsen
Leder Plan og Utvikling
E-post
Telefon 75 01 25 02
Mobil 416 83 089