Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved Kjuklingen i Velfjorden

Marine Harvest AS søker om ny lokalitet i Velfjorden ved Kjuklingen til et oppdrettsanlegg for produksjon av 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret. Søknaden ligger nå til offentlig innsyn. 

Høringsfrist: 5. januar 2018.

Saksdokumenter: