Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks i Kollsvika i Bindal og Brønnøy kommuner

Salmonor AS søker om ny lokalitet Kollsvika til et anlegg for 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret i Bindal og Brønnøy kommuner.

Høringsfrist: 30. juli 2017. 

Saksdokumenter: