Detajlregulering for Strømmen/Laukholmen

Forslag til detaljregulering for Strømmen/Laukholmen har vært ute på høring i perioden fra 29.06 – 21.08.17.

Med bakgrunn  i innsigelser fra Fylkesmannen i Nordland har vi valgt å avvente videre planbehandling av denne inntil godkjenningen av  kommunedelplan for Brønnøysund med omland foreligger.

Her finner du forslag til kart, bestemmelser og planbeskrivelse som var på høring sommeren 2017.

Kontaktinfo

Alf Harald Aune
Konsulent - byggeleder
E-post
Telefon 75 01 25 15
Mobil 901 49 382