Kommuneplanens arealdel

Brønnøy kommune jobber med å revidere kommuneplanens arealdel, og forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2029 er nå på høring. Les mer her.

Formålet med planarbeidet er å få på plass en demokratisk forankret kommuneplan, hvor arealdelen følger opp samfunnsdelen og gir retningslinjer og overordnede bestemmelser for forvaltning av arealer og naturressurser. 

Ta kontakt til kommunen dersom du har spørsmål til arbeidet.

Her finner du oppstartsvarsel og planprogram:

Kontaktinfo

Line Marie Tholstrup
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 75 01 25 17
Lill-Anita Horn
Arealplanlegger - rådgiver
E-post
Telefon 75 01 25 10