Kommuneplanens arealdel

Brønnøy kommune jobber med å revidere kommuneplanens arealdel.

Formålet med planarbeidet er å få på plass en demokratisk forankret kommuneplan, hvor arealdelen følger opp samfunnsdelen og gir retningslinjer og overordnede bestemmelser for forvaltning av arealer og naturressurser. 

Arbeidet ble påbegynt i 2013, men har blitt forsinket. Brønnøy kommune forventer å sende et planforslag på høring i begynnelsen av 2018.

Ta kontakt til kommunen dersom du har spørsmål til arbeidet.

Her finner du oppstartsvarsel og planprogram:

Kontaktinfo

Line Marie Tholstrup
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 75 01 25 17
Lill-Anita Horn
Arealplanlegger - rådgiver
E-post
Telefon 75 01 25 10