Om Ordføreren

Johnny Hanssen er politiker for Arbeiderpartiet og har siden 2013 vært ordfører i Brønnøy Kommune.

 

Johnny Hanssen ble født i 1976 og vokste opp på Tro i Alstahaug kommune på Helgelandskysten.

 
Ordførerens rolle:
 
Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 
Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Kontaktinfo

Johnny Hanssen
Ordfører
E-post
Telefon 75 01 20 03
Mobil 413 37 273
Torstein Moe
Varaordfører
E-post
Telefon 75 01 20 03
Mobil 901 32 582