Administrasjonsutvalget

Perioden 2015-2019

Medlemmer: Varamedlemmer:
Administrasjon:  
Rådmann Pål Trælvik Ass. rådmann Frank Nilssen
Ordfører Johnny Hanssen Varaordfører Torstein Moe
   
Politikere - AP/V/SV/SP/H:  
Jan Tore Nilsen 1. Ann Kristin Sletvold
Trine Blix 2. Kari Anne Helstad Amundsen
Dan Remi Mørk 3. Arvid Sandvær
Eilif Trælnes 4. Yilmaz Dag
  5. Stein Aarøen
  6. Jan Richard Nøstvik
  7. Kurt Arve Nilssen
  8. May Aspaas
Fristilte:  
Trine Engen  
   
Ansatte representanter:  
HTV Fagforbundet Olav Idar Laukvik HTV Fagforbundet Randi Bugten
HTV Utd.forbundet Oddrun Rørmark