Driftsstyre I

Perioden 2015-2019

Medlemmer: Varamedlemmer:
AP/V/SV:  
Ketil Strand 1. Kari Anne H. Amundsen
Liv Astrid Bang 2. Dan Remi Mørk
Ann Kristin Lorentzen 3. Heidi Kristin Sæthre
Steve Saltermark 4. Stein Aarøen
Isabelle Johansen 5. Ann-Kathrin Dreyer
  6. Hans Kristian Edvardsen
  7. Anne Elisabeth Olsen
SP:  
Aasa Storlien 1. Arvid Sandvær
  2. Liv Kristin Trælnes
  3. Thor Inge Olsen
H:  
Synnøve Egeness Lilleli 1. Kurt Arve Nilssen
  2. Mette Saltnes
  3. Thor Inge Olsen
   
Leder: Ketil Strand
Nestleder: Liv Astrid Bang