Råd for likestilling av funksjonshemmede

Perioden 2015-2019

Medlemmer: Varamedlemmer:
 Fra kommunestyret:  
Steve Saltermark (SV) Liv Solli (SV)
Ketil Strand ( AP) Aud Meosli (AP)
Siri Valan Høyholm (SP) Line Krogstadnes (SP)
  Ketil Ingebrigtsen (V)
  Heidi Kristin Sæthre (AP)
  Mona Sørhegge (AP)
   
Fra brukerorganisasjonene: Personlige varamedlemmer:
Hanne Utvik (Handikapforeningen) Liv Floa Bang (Handikapforeningen)
Øystein Nordhuus (Mental helse) Willy Bjørnli (Mental helse)
Hilde Lande (LHL) Marian Opsjøn (LHL)
Tanita Thomassen (Norges Blindeforbund) Harry Nøstvik (Hørselshemmedes landsforbund)