Kemnerkontoret

Her kan du finne info om skatt og ligning

BANKKONTO FOR SKATT:  6345 06 18138  KIDnr. må brukes ved innbetaling av skatt.   

Hvem svarer kemner

Kontaktinfo

Åsmund Slåttøy
Kemner
E-post
Telefon 75 01 20 41
Mobil 950 47 749
Jøran Johansen
Konsulent/ regnskapskontrollør
E-post
Telefon 75 01 20 21
Mobil 950 47 019
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 75 01 20 00

Kart