Feiing og branntilsyn

Feiing

Kommunen plikter gjennom Brannvesenet å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Feiing er behovsprøvd, som betyr at det er tilstanden hos det enkelte objekt som avgjør hyppigheten. Dette vil kunne variere, og det er hva som fyres, hvordan det fyres og fyringsmønsteret som gir variasjoner.

Vi sender ut SMS før vi kommer på besøk.

Ditt ansvar - når feieren kommer

Eier av bolig, fritidsbolig, m.m. plikter å sørge for tilfredsstillende adkomst når feieren melder at han kommer. Tilfredsstillende adkomst betyr i praksis at Arbeidsmiljølovens regler vedrørende arbeid i høyden legges til grunn, og det er objektseier som plikter å besørge dette.

Det betyr for eksempel at det skal besørges:

  • Godkjent stige opp til taket, minimum 1 meter over.
  • Hensiktsmessig og godkjent takstige, plattform, gangbru, o.l.
  • God tilgang til røykkanal og sotluke

Hva koster det?

Feiegebyr Priser
Tjeneste Pris pr. år
Ordinær feiing/tilsyn 395 eksl. MVA

 

Tilsyn av bolig

Tilsyn skal utføres minst hvert fjerde år. Du får SMS fra oss før vi kommer. Be gjerne om å få se identifikasjon når vi kommer, alle våre ansatte har id-kort.

Dette sjekkes:

  • Slokkeutstyr
  • Røykvarslere
  • Ildsted/Fyrkjele/Fyrrom
  • Skorsteinens hele lengde (innvendig i boligen)
  • Rømningsveier i bolig
  • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking).

Ny peis?

Nytt ildsted må meldes til brannvesenet. 

 
 

 

Varsling

Du får varsel fra oss på SMS, og vi har erfaringsmessig funnet at melding dagen før oppmøte gir størst effekt . Sjekk at vi har riktig kontaktinfo.