Brannvesenet forvalter lov om vern av brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.