Overnatting skoler etc.

Det hender seg at man ønsker å ha overnatting i bygg eller objekter som det normalt sett ikke overnatter personer.

Fra tid til annen så overnattes det på skoler, i kirker, i forsamlingshus, barnehager, m.m. og der er ofte alarmanlegget ikke dimensjonert for slikt. I tillegg så vil det normalt ikke forventes at for eksempel et utkall på nattestid kan bli et livreddende oppdrag med potensielt mange personer. Opplysninger om overnatting og hvor mange det er snakk om har stor betydning ved utkall. For å sikre de som ofte i slike tilfeller er barn, så er det for kommunale bygg  (DOC, 31 kB)utarbeidet en rutine for dette, som også er relevant og kan brukes av andre. I tillegg så er det en innarbeidet praksis at 110-sentralen varsles, da gjennom et elektronisk skjema på internettsiden til Salten brann.