Oversikt ansatte og sentrale telefonnummer

Hvem kontakter jeg?

Brannsjef Geir Johan Hanssen

Har det overordnede administrative ansvaret for Brønnøy Brann- og redningsvesen, som inkluderer brannvesenet på Vega og Vevelstad.

 

Varabrannsjef/avdelingsleder beredskap Nils Roar Elsfjordstrand

Har det administrative ansvaret for beredskapsavdelingen.

 

Avdelingsleder Yngve Torgnesøy

Har det administrative ansvaret for forebyggende avdeling, som inkluderer feiertjenesten.

 

Feierformann

Leder den daglige gjennomføring av feiing og boligtilsyn.

Kontaktinfo

Geir Johan Hanssen
Brannsjef
E-post
Telefon 75 01 25 25
Mobil 959 85 566
Nils Roar Elsfjordstrand
Varabrannsjef/Avdelingsleder beredskap
E-post
Telefon 75 01 25 35
Mobil 959 85 562
Yngve Torgnesøy
Avdelingsleder forebyggende
E-post
Telefon 75 01 25 23
Mobil 916 54 031
Beate Nyheim
Feier
E-post
Telefon 75 01 25 33
Mobil 912 46 303
Thomas Rødli
Feier
E-post
Telefon 75 01 25 29
Mobil 916 38 143
Bjørn Julsrud
Feier (vikar)
E-post
Mobil 959 85 565

Adresse

Flyplassveien 3

8904 BRØNNØYSUND

Åpningstider

1. mai - 30. september

08.00 - 15.00

1. oktober - 30. april

08.00 - 16.00