Parkvesenet

Parkvesenet i Brønnøy drifter kommunens grøntområder og beplantning, kirkegårder og turstier.  I tillegg kommer brøyting/strøing av fortau og gang- sykkelveger, og bistand til kirken, andre avdelinger i kommunen, lag og foreninger og kommunens innbyggere.

Sommeren 2017 ble det satt ut robotklippere på noen av grøntområdene for å effektivisere driften.

Det er 3 fast ansatte i parkvesenet.