Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkårene sier hvilke regler som gjelder for private tilkoblinger på offentlig vann- og avløpsnett.

Abonnementsvikårene gjelder alle som er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, samt septiktanker som inngår i den kommunale tømmeordningen.

 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (PDF, 307 kB)