Gravemelding/Rørleggermelding

Gravemelding skal leveres for alle gravearbeider. Det må leveres ett skjema til Brønnøy kommune for å få oversikt over hva vi har under bakken. Det må i tillegg registreres en melding på Gravemelding.no for å få oversikt over hva som finnes av strøm, telefon og fiber under bakken.

Om gravingen omfatter arbeider på vann og/eller avløpsanlegg skal det leveres rørleggermelding i tillegg. 

 

Disse skjemaene blir digitale i 2018.