Meld feil

Meld feil

 

For akutte hendelser og situasjoner som krever rask aksjon bruker du vakttelefonen som er døgnbemannet: 959 33 360

 

Har vi riktige opplysninger om deg?

Brønnøy kommune bruker sms for å varsle beboere i kommunen om akutte og planlagte hendelser som vannavstenginger, kokepåbud, stengte veger o.l. Da henter da opplysninger i en database hos vår leverandør, og vi er avhengig av at du er registrert med riktige opplysninger. Sjekk dine oppføringer her.  Du kan oppdatere telefonnummer og registrere om du ønsker varsling for flere eiendommer, også i andre kommuner.