Tilknytning kommunalt vann og avløp

Dersom din eiendom ligger i nærheten av offentlig vann og/eller avløpsledning kan eiendommen tilknyttes dette. Kommunen kan kreve at eiendommer som har andre vann- og avløpsløsninger skal knytte seg til det offentlige nettet.

Alle arbeider i forbindelse med tilknytning til offentlig nett, også reparasjonsarbeider/renovering, skal meldes til Brønnøy kommune på rørleggermelding (DOC, 189 kB). Den som skal utføre arbeider på ledninger koblet til offentlig nett skal ha ADK-1 sertifikat.

 

.