English contents Skalere tekst Øke kontrast

Tjenester


Her finner du en oversikt over ulike tjenester og hvem som har ansvaret for dem

 

Hvem   Informasjon / tjenester

Elevtjenesten og Brønnøy videregående skole

                                         

Studietilbud
Alternativt opplæring
Skolebibliotek
Praktisk informasjon

Karrieresentret

 

NAV

 

Logg inn på Ditt NAV
Registrer deg
Kvalifiseringsprogramet
Midlertidig botilbud

Helsestasjonen

Helsestasjonens nettside
 

Ungdomstjenesten / Slottet

 

Barnevernstjenesten

 

Rus & Psykisk

 

 

   

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015