English contents Skalere tekst Øke kontrast

Toftsundet barnehageToftsundet barnehage

Toft, 8909 Brønnøysund, Tlf 75012260, mobil 91882366  E-post


Rinda Enoksen
Styrer
Rinda Enoksen
E-post

 

Vi ligger landlig til på Toft 3 km utenfor Brønnøysund sentrum. Vi er en kommunal barnehage som leier lokaler hos U.L.Fremgang. Sammen med Nordhus skole utgjør vi Torgøyan oppvekstsenter.

Toftsundet barnehage åpnet i 1988. Vi har to avdelinger,

Revehiet for store barn (3-6 år) og Småtrollene for små barn (0-3 år).

HER VIL VI VÆRE, LEKE OG LÆRE!

LIVET I TOFTSUNDET BARNEHAGE:

  • Voksne som møter barn og foreldre i garderoben, og som ved henting forteller hva ditt barn har gjort i løpet av dagen.
  • Vi har et aktivt læringsmiljø, både på tur, ute og inne. Språkstimulering er veldig viktig, vi bruker blant annet ”Språksprell” og ”Snakkepakken”.
  • TRAS – Tidlig Registrering Av Språkutvikling – bruker vi. Dette følger barnet fra det er 2 år til skolestart.
  • Det er rom for spontanitet i hverdagen. Opplevelser og utfordringer for alle alderstrinn er viktig.
  • Uteaktiviteter, turer og friluftsliv til alle årstider er en viktig del av barnehagehverdagen vår. Vi har nærhet til naturen (akebakke, skog, fjell, hav, fjære og mark).
  • Utelekeplassen vår er naturlig med steiner, trær, bakker, gress og stier – denne er vi stolt av. Vi har også gamme og Akka-kåte som vi bruker hele året.
  • Godt samarbeid med Nordhus skole, og dermed en trygg overgang til 1 klasse. Vi har tilgang på rom og utstyr (gymsal og bibliotek, gapahuk, hytte, naust med båter).
  • Et stabilt personale som har lang erfaring og god utdannelse.
  •  

5 på topp fra brukerundersøkelsen 2009:

·         Fornøyd med ditt barns sosiale utvikling

·         Personalets omsorg for barnet

·         Barnehagens mattilbud

·         Behandler barnet og deg med respekt

·         Tar barnet og deg på alvor

AKTUELT OG NYHETER

Vurderingsrapport - Toftsundetbarnehage 
Tilsynsrapport del B - uke 14
Sist oppdatert den 04.jul.2016