English contents Skalere tekst Øke kontrast

Trim på resept


Når du henvises til fysisk aktivitet innebærer det:

  • Gruppebasert trening 2 dager i uka i 12 uker
  • Valg av grupper gjøres i samråd med din frisklivsveileder
  • Gruppene ledes av fysioterapeut og frisklivsinstruktør
  • Perioden startes og avsluttes med en helsesamtale, og du tilbys kondisjonstest på tredemølle.
  • Pris: kr 400- per reseptperiode.Sist oppdatert den 09.sep.2015