English contents Skalere tekst Øke kontrast

Trygghetsalarm


Målet er at du som har behov for trygghet kan tilkalle hjelp hele døgnet, og kunne bo hjemme lengst mulig. Tjenesten er ikke lovpålagt.
Sist oppdatert den 09.sep.2015