English contents Skalere tekst Øke kontrast

TT kort


Reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede i Nordland.

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil til personer som ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke kollektive transportmidler. Ordningen er økonomisk behovsprøvd og inntektenmå ikke overstige 2 x grunnbeløpet i folketrygden. Funksjonshemmingen må vare over ett år.

Transportberettigede er de som er bosatt i Nordland fylke.

Søknad skal vedlegges legeattest og passfoto.

Skjema
Sist oppdatert den 09.sep.2015