English contents Skalere tekst Øke kontrast

Tur- og treningskompiskurs 22-23. mars


Vi er glade for å kunne meddele at dato for Tur- og treningskompis kurs er satt til 22.-23.mars for Brønnøy og Sømna kommune. Kurset avholdes i Brønnøysund.

 

Meld deg på her!

Hovedmålet med Tur- og treningskompisprosjektet er å legge til rette for gode mestringsopplevelser innen fysisk aktivitet og friluftsliv for de som har en funksjonsnedsettelse eller trenger bistand til å komme seg ut i aktivitet. 

Tur- og treningskompisene blir ansatt og mottar timelønn gjennom den enkelte kommunes støttekontakttjeneste - en lovpålagt tjeneste i alle norske kommuner. De fleste kommuner ønsker at man er fylt 18 år for å kunne jobbe i et Tur- og treningskompis-oppdrag, men yngre ungdommer, med interesse for Tur- og treningskompisoppdrag, oppfordres også til å melde seg på kurset. Gjennom prosjektet ønsker vi å skape et tettere samarbeid mellom den kommunale støttekontakttjenesten og de frivillige lag og foreninger innenfor fysisk aktivitet og friluftsliv slik at det skal være lettere for en person med et bistandsbehov å bli en del av et aktivitetsmiljø på fritiden.Vi ønsker å rekruttere og skolere nye "Tur- og treningskompiser" fra alle samfunnslag, og vi oppfordrer spesielt personer tilknyttet idrettslag og friluftsforeninger, skoleelever og studenter melde seg på kurset. Dette er den perfekte deltidsjobben for deg som er interessert i idrett og friluftsliv, og samtidig har et ønske om å gjøre en forskjell for noen som trenger det!

 

Selv om prosjektet retter seg mot støttekontaktordningen er kurset også svært relevant for personer som jobber i kommunale omsorgsboliger, avlastningshjem eller ved institusjon for mindreårige asylsøkere. 

 

De som jobber som Tur- og treningskompis får også tilbud om faglig påfyll påfølgende år gjennom Nordland Idrettskrets og Forum for Natur og Friluftsliv Nordland, i tillegg til kommunenes oppfølgingssamlinger. 

 

Mer informasjon finner du her:

Ta kontakt med prosjektkoordinator Maria Fouad, maria.fouad@fnf-nett.no , om du har spørsmål om kurset eller prosjektet, eller gå inn på facebook siden ”Tur- og treningskompis Nordland”.
Sist oppdatert den 15.feb.2017