English contents Skalere tekst Øke kontrast

Ungdom


HELSESTASJON FOR UNGDOM

TIRSDAGER klokken 16-18

Tilbudet følger skoleruta

Telefon 75 01 28 80

PÅ HELSESTASJONEN 3. Etasje Brønnøy helse- og omsorgssenter.

Adresse:

Brønnøysund helsestasjon, Skulesvei 13 8904 Brønnøysund

 

Serviceerklæring for Helsestasjon for ungdom i Brønnøy kommune

 

Navn på tjenesten Helsestasjon for ungdom

 

Overordnet mål

Helsestasjon skal:

• fremme psykisk / fysisk helse og sosiale / miljømessige forhold.

• forebygge skader og sykdommer.

• være lett tilgjengelig for ungdommer.

 

Servicemål

Tjenesten skal presenteres og gjøres kjent for ungdommer i ungdomskolen, videregående skole og til ungdommer som ikke går på skole.

Det skal vare åpent for timebestilling og konsultasjon tirsdag fra 1600-1800. Tilbudet skal følge skoleruta.

 

Hva inneholder tjenesten

• Helsesøster og lege arbeider ved Helsestasjonen.

• Helsestasjon tilbyr ungdom helseopplysning, veiledning og rådgivning.

Opplysning og rådgivningsarbeidet gis ut fra ungdommens ønsker og

behov, som for eksempel: Spørsmål om kropp og helse, konflikter i familien, seksualitet, prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, spiseforstyrrelser, rusmiddelbruk, personlige problemer/bekymringer.

• Helsestasjon tilbyr enkle helseundersøkelser uten å erstatte

fastlegens ansvar for oppfølging av kroniske eller langvarige sykdommer / plager eller sykdommer av akutt karakter.

• Helsesøster kan skrive ut resept på p-piller til ungdom mellom 16-20 år.

• Ved behov får ungdommer tilbud om videre oppfølging ved overgang fra ungdomskole til videregående skole. Dette forutsetter at helsesøster har hatt kontakt med ungdommen de siste 6 måneder.

• Lege og helsesøster henviser til andre faggrupper i kommunen og til spesialisthelsetjenesten ved behov for samarbeid med disse.

 

Hvem kan få tjenesten

• Helsestasjonstilbudet for ungdom er et tilbud til ungdommer i alderen 13-20(23) år, og for ungdom i ungdomskole og den videregående skole.

 

Tilgjengelighet

• Ungdommen kan få time til helsesøster/lege tirsdag fra kl. 16.00 til kl 18.00

Tilbudet følger skoleruta.

 

Hva forventes av ungdommen

• Ungdommen må selv formidle et ønske og behov for kontakt.

 

Hva koster tjenesten?

• Tjenesten er gratis.

• Ved utskrivning av resept på p-piller og p-pillene dekkes kr 100,- for ungdom i alderen 16-20 år.

 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

 

• Alle ansatte har taushetsplikt.

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015