English contents Skalere tekst Øke kontrast

Valg 2015


Manntallet for Brønnøy ligger ute til gjennomlesning på Brønnøy Rådhus samt bibliotekene i kommunen. Dette blir liggende frem til valgdagen.

Samemanntallet ligger ute til gjennomlesning på Brønnøy Rådhus frem til valgdagen.
Sist oppdatert den 09.sep.2015