English contents Skalere tekst Øke kontrast

Valg 2017


All stemmegivning av tidligstemmer og forhåndsstemmer, foregår på Brønnøy rådhus.
Sist oppdatert den 07.aug.2017