English contents Skalere tekst Øke kontrast

Valg av meddommere - Høring


Følgende personer er forslått til meddommere i Brønnøy tingrett, lagrettsmedlemmer samt jordskifteretten fra Brønnøy kommune.


Meddommere Brønnøy Tingrett:

Utvalg av kvinner:                                                               f.nr./pers.nr.

1. Solveig Lorentzen                                                             180357 -

Masterberggt. 42, Brønnøysund

2. Lærer Svanaug Skommo                                                   240656 -

Skomo, Brønnøysund

3. Bonde Brit Karijord Flostrand                                         081062 -

Kråknes, Brønnøysund

4. Førstesekretær Elisabeth Gullvik                                      030658 -

Torget

5. May Britt Vågan                                                               301058 -

Skrenten 4, Brønnøysund

6. Mona Sørhegge                                                                 170669 -

Hommelstø

7. Husmor Greta Aakervik                                                    180547 -

Hommelstø

8. Randi Trælnes                                                                   030664 -

Trælnes, Sømna

9. Mimi Husby                                                                      210850 -

Strandv 30, Brønnøysund

10. Unn H. Flatmo                                                                100261 -

Saus, Hommelstø

11. Konsulent Judith Wennberg                                           070454 -

Horn, Brønnøysund

12. Unni Saus                                                                       240455 -

Saus, Hommelstø

13. Saksbehandler, Liv Kristin Trælnes                                250877 -

Trælvikveien 5, Brønnøysund

14. Borghild Rodal                                                               110352 -

Rodal, Brønnøysund

15. Rådgiver Rita Nilsen                                                      300960 –
Thomaslenninga 14c, 8906 Brønnøysund

16. Lena Gabrielsen                                                              090870 -

Hommelstø, 8960 Velfjord

17. Guro Forren Sørensen,                                                    290483 -
Punktumveien 4, 8906 Brønnøysund

18. Lisa Ingri Eidet                                                               270380 –
Krokstien 15, 8904 Brønnøysund

19. Adjunkt  Oddrun Elisabeth Rørmark                             211172 -
Åsveien 10, 8906 Brønnøysund
 

20. Ann Kristin Lorentsen                                                    130472 -
Sivert Nielsensgt. 27, 8904 Brønnøysund

21. Fagleder Trude Valla                                                      250360 -
Bjørkveien 4, 8906 Brønnøysund

22. Trine Blix                                                                        040783 -
Tusseveien 5E, 8904 Brønnøysund

23. Helsesøster Elin Karlsdottir Torgnes                               220956 -
Torvhaugen 13, 8909 Brønnøysund

24. Sekretær Charlotte Olsen                                                151177 -
Naustholmen 21, 8907 Brønnøysund

Utvalg av menn:                                                                  f.nr./pers.nr.

1.Lærer Svein Erik Sandøy                                                   250369 -

Mastergerggt. 25, Brønnøysund

2.Undervisn.insp. Knut Kjølsøy                                           060447 -

Sømnaveien 108, Brønnøysund

3.Olav Melteig                                                                      051064 -

Naustholmen, Brønnøysund

4.Lærer Ståle Aakerøy                                                          270551 -

Salhusberget 2, Brønnøysund

5.Bonde Gjøran Larssen                                                       240862 -

Torget, Brønnøysund

6. VO leder, Per Martin Orvik                                              170770 -

Husholmbukta 38, Brønnøysund

7. Brynjar Kroknes                                                                221061 -

Bjønnåsen 5, Brønnøysund

8. Jørn Kvaløy                                                                       181178 -

Valveien 21 E, Brønnøysund

9. Jørgen Myrvang                                                                071173 -

Hongset, Hommelstø

10. Thorleif Holmstrand                                                       120564 -

Strandveien 21, Brønnøysund

11. Gårdbruker Birger Skeide                                               221055 -

Fjellsøy, Brønnøysund

12. Endre Estensen                                                               080679 -

Flatmo, Hommelstø

13. Gårdbruker Brynjar Ebbesen                                          030655 -

Ormøy, Brønnøysund

14. Stasjonssjef Ken Høyholm                                             190670 -

Kirkeallen 29, Brønnøysund

15. Oppvekstsjef Knut Arne Johansen                                 090961 -

Sjømyra 26, Brønnøysund

16. Konsulent Ivar Johansen                                                 071065 -

Ringveien 88B, Brønnøysund

17. Landbrukssjef Odd Reidar Johnsen                                300155 -

Huldreveien 8 A, Brønnøysund

18. Postbetjent Eilif  Kristian Trælnes                                  181258 -

Trælnes, Brønnøysund

19. Rådgiver Jøran Johansen                                              180571 -

Syltern, Brønnøysund

20. Bonde, Kjell Arne Trælnes                                             190180 -
Trælnes, 8920 Sømna
 

21. Ståle Dahle                                                                      150473 –
Konvallveien 17, 8906 Brønnøysund

22. Robert Lande                                                                  090367 -
Salhusoddan 25, 8907 Brønnøysund

23.  Lufthavnbetjent Steinar Nilsen                                      230566 -
Svaleveien 66, 8907 Brønnøysund

24.

Lagrettsmedlemmer:

Utvalg av kvinner:                                                   f.nr./pers.nr

1. Trine Salhus,                                                          170863 –
Masterberggt. 5A, Brønnøysund

2. Kathrine Laukholm,                                              160161 –
Jektskipperveien 30, Brønnøysund

3. Saksbehandler, Liv Solli,                                      090949 –
Utsikten 7, Brønnøysund

4. Fullmektig Anne Katrine Thomassen,                   300764 –
Vargåsen 7, Brønnøysund

 

Utvalg av menn:                                                      f.nr./pers.nr.

1. Saksbehandler Jørn G. Johansen,                          140658 –
Blomstervikveien 5, Brønnøysund

2. Lærer Svein Stangnes,                                          210449 –
Stabbursveien 11, Brønnøysund

3. Los Leif Moten Slotvik,                                        220857 –
Blomstervikveien 28, Brønnøysund

4. Ove Johnny Valla                                                  291159 –
Hestøyrabben 3, Brønnøysund

 

Jordskiftedommere for perioden 2017-2020.       

f.nr./pers.nr.                                    

1. Gårdbruker Tor Martin Hauan, Trælnes                170280 -

2. Gårdbruker Jøran Skille, Tilrem,                           210450 -                    

3. Hans G. Rodal                                                      151147 -                    

4. Gårdbruker Roger Hopen, Kvervet                      230489 -

5. Turid Halseth, Nordhus                                        250768 -                                                                   

6. Gårdbruker Tone Aakerøy Moe, Moe                   030857 -        

7. Gårdbruker Ken Ove Dahle                                 180173 -

8. Bjørnar Dypaune                                                  081149 -

9. Gårdbruker Brit Flostrand, Kroknes,                     081062 -

10. Husmor Gretha Aakervik, Hommelstø                180547 -

11. Gårdbruker Torleif Sandøy, Torget                      160759 -

12. Margareth Moe                                                                          

13. Gro Estensen, Flatmo                                          020681 -        

14. Husmor Irene Johansen, Tosbotn                       120147 -        

15. Gårdbruker Pål Myrvang, Hongset                      110449 -        

16. Mette Skotnes Tøgersen; Horn                            031057 -

17. Reidun Skeide, Fjellsøy                                       150850 -        

18. Gårdbruker Aud Vedal Sandnes, Krokå               040172 -        

19. Asle Nystad, Kvervet                                            030350 -        

20. Bente Olsen, Torgvikran                                       150269 -                                                       

 
Sist oppdatert den 30.sep.2016