English contents Skalere tekst Øke kontrast

Vannlekkasje 15. mars


Vi har en vannlekkasje mellom Skomo og Tilrem. Våre mannskaper er ute, og vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har lokalisert skaden. (oppdatert 06:21)

Lekkasjen fører til dårlig trykk, spesielt til abonnenter i høyden. Vi beklager de ulemper dette medfører. Vi har alle mannskaper ute for å få ringet inn lekkasjen. (oppdatert 10:45)

Da er lekkasjen funnet. Skillevika boligfelt og vegstasjonen vil være uten vann til vi får reparert skaden. Resten av våre abonnenter skal ha normal vannforsynlig igjen innen kort tid. (oppdater 11:35)
Sist oppdatert den 30.sep.2016