English contents Skalere tekst Øke kontrast

Vedtak av planstrategi 2016-2019 for Brønnøy kommune


Brønnøy kommune har vedtatt planstrategi for perioden 2016-2019. Formålet med planstrategien er å avklare hvile planoppgaver kommunen bør påbegynne/videreføre i kommunestyreperioden for å møte kommunens behov på best mulig måte.
Sist oppdatert den 10.nov.2016