English contents Skalere tekst Øke kontrast

Veiledning av nyutdannede


I avtale mellom KS og KD, er kommunen fra høsten 2010 pålagt å ha en veiledningsordning for nyutdannede lærere. I avtalen er det en intensjon om det samme for førskolelærere, med oppstart høsten 2012. Avtalen konkretiserer ikke løsninger eller varighet, men  tiltaket skal være hjelp til praksisspranget.
Dette skal være en del av prosjektet –Sammen om en bedre kommune. Vi ønsker å bruke prosjektet for å finne, og drive gjennom gode løsninger på et område det er stort potensial. Stort potensial i forhold til kompetanse, profesjonalitet og som en trygghetsfaktor.  

Kommunen satser på flere lærlinger innen oppvekst.

 

Dokumenter

Prosjektmandat
Sist oppdatert den 08.feb.2016