English contents Skalere tekst Øke kontrast

Vergemålsmyndighet


Fylkesmannen i Nordland er fra 1. juli ny vergemålsmyndighet, og kommunens overformynderi er nedlagt. Alle henvendelser til det nedlagte overformynderiet skal nå gå til Fylkesmannen i Nordland ved vergemålsseksjonen.


Kontaktinformasjon:

Fylkesmannen i Nordland, vergemålsseksjonen
Postadresse: Moloveien 10, 8002 Bodø
Tlf. 75 53 15 00 (sentralbord)
e-post: fmnopost@fylkesmannen.no

De som i dag er oppnevnt til verger og hjelpeverger etter dagens regelverk, vil i utgangspunktet fortsette etter gjennomføringen av den nye reformen. Det vil alltid være behov for flere verger og Fylkesmannen i Nordland ønsker derfor nå å rekruttere inn nye verger. Både for enkeltstående oppdrag og som faste verger engasjert av Fylkesmannen. Vi søker personer som liker å jobbe med mennesker, og som har tid og lyst til å gjøre en viktig samfunnsoppgave.

Mer informasjon om Vergemålsreformen og oppgaven som verge finnes på  vergemaal.no.

Håndbok for verger - 2013
Sist oppdatert den 09.sep.2015