English contents Skalere tekst Øke kontrast

VerneområderBrønnøy kommune er svært rik på biologisk mangfold, ikke minst takket være områder med bergarter som kalkstein, men det milde klimaet har også betydning.
I tillegg er vi rike på naturtyper, fra holmer og skjær ute i havgapet, via kulturlandskap og skog, til høgfjell på over tusen meter i øst.
 
Denne rikdommen er av nasjonal betydning, noe som gjenspeiles i antall verneområder i kommunen. Brønnøy kommune har : 
1 nasjonalpark,
6 naturreservater
1 fuglefredningsområde
innenfor sine grenser.
 
Grønlidalen
Horsværet
Storhaugen
Mosaksla
Strengivatnet
Votnmyra
Lomsdal-Visten nasjonalpark
 
Verneformålene er fordelt mellom barskog (3 stk), edelløvskog (1 stk), myr (1 stk) og hekkeområde for sjøfugl (2 stk). Noen av områdene deler vi med andre kommuner, som Lomsdal-Visten nasjonalpark, og Horsvær og Votnmyra naturreservater. 
 
På følgende nettadresse kan du selv enkelt finne mye informasjon om

 
 
 Sist oppdatert den 09.sep.2015