English contents Skalere tekst Øke kontrast

Viktige telefoner


  • Telefonnummer til legesenter (dagtid) : 75 01 24 00
  • Telefax: 75 01 24 01
  • Legevakt: 116 117
  • Øyeblikkelig hjelp: 113
  • SMS bestilling av legetime 2097Sist oppdatert den 08.nov.2017