English contents Skalere tekst Øke kontrast

Visjon og mål


 

Brønnøy kommunens VISJON er: 

                                      TRYGGHET – TRIVSEL – UTVIKLING 


KULTURPOLITISKE MÅL:

Brønnøy kommune vil bidra til å bevare det særegne i den lokale kulturarv samt videre- utvikle det mangfoldige kulturliv som skaper tilhørighet, selvtillit, engasjement og trivsel. 

ARBEIDSMÅL:

  • Å bidra til ei god drift av kommunens kulturinstitusjoner.
  • Å øke omfang og kvalitet ved dagens tjenester og aktiviteter.
  • Å samarbeide med lag/foreninger, tverretatlig, og andre som gjør et arbeid for kulturlivet.
  • Å bidra til å få et relativt høgt bruttobudsjett ved bl.a. å ”jakte på” eksterne midler.Sist oppdatert den 09.sep.2015