Viktig info til elever ved BVO

  1. Smittefare

  Coronafaren er ikke over! Smitten er i Brønnøy!

  Følge reglene for å begrense smitten. (arabisk somalitigrinjatyrkiskthaiandre språk).

  1. Vaske hendene ofte og grundig.
  2. Hold deg og familien hjemme mest mulig.
  3. Hold avstand til andre når du er ute, og spesielt når du må på butikken.

   

  2. Undervisning

  • Lærerne jobber for deg, og de tar kontakt med deg.
  • Dere får informasjon fra lærer om når dere kan kontakte dem for spørsmål og hjelp.
  • Du får et godt tilbud om øvinger og arbeidsoppgaver på nett.
  • Du må være aktiv selv for å svare på oppgavene og levere inn arbeid innen fristen.
  • Du tar kontakt for spørsmål og samtale.
  • Vi vet at mange har ansvar for barn hjemme og vi tar hensyn til det.

  Fremmøte:

  • Timer blir beregnet ut fra hvor mye du svarer på oppgavene og leverer til hjemmearbeid hver uke.
  • Det føres ikke fravær.
  • Læreren etterlyser svar fra dere.
  • For grunnskoleelevene må det være tilstrekkelig grunnlag for vurdering.

  Kontakt:

  • Det er viktig at du svarer lærer.
  • Etter 3 henvendelser er det elevens ansvar å ta kontakt.
  • Etter 2 uker uten kontakt får eleven varsel om tap av skoleplassen.
  • Innen 1 uke må du svare.

   

  3. Påskeferie

  • Det blir ikke noe kurs eller undervisning i påsken.
  • Du får melding om skolestart når dette er klart. Følg med på hjemmesiden.
  • Gå på tur og hold avstand. Ta vare på hverandre.
  • Ring en venn som er ensom.

  God Påske til alle! Takk for innsatsen så langt! 

  Vennlig hilsen Rektor