Om BVO

Voksenopplæringen er en del av Brønnøy kultur- og kompetansesenter

 

BKKS består av:

Kontaktinfo:

Epost: vo@bronnoy.kommune.no

Post: Sivert Nilsens gate 24

Besøksadresse: Skolegata 6

Sentralbord: 75 01 22 80

Områdeleder/rektor voksenopplæring: Terje Heggheim, Tlf 75 01 22 82

Avdelingsleder voksenopplæring: Bjørnar Jensen, Tlf 75 01 24 87

Avdelingsleder flyktningtjenesten: Allan Riise, Tlf 90 08 51 13

Avdelingsleder kulturskolen: Hans Kr. Edvardsen, Tlf 75 01 22 89

Avdelingsleder folkebibliotek: Merete Bratteteig, Tlf 75 01 20 50