English contents Skalere tekst Øke kontrast

Mosaksla


 
Brønnøy kommune
 
Mosfjell med de to Mosakslene er et fjellparti nord i Brønnøy med bratte skrenter mot vest og sør. Mosaksla naturreservat ligger i sørskråningen øst for Tilrem

Her finner vi verdens nordligste lindeforekomst, og verneformålet for naturreservatet er å bevare et av de floristisk rikeste områdene på Helgeland. I tillegg til lind er området et voksested for mange sjeldne plantearter, bl.a. tinnved, tysbast og krossved.

 
Les mer om verneområdet på:
 
 Sist oppdatert den 09.sep.2015