English contents Skalere tekst Øke kontrast

Lomsdal-Visten nasjonalpark


Brønnøy, Vevelstad, Grane og Vefsn kommuner

Lomsdal-Visten er Norges 30. nasjonalpark, og den 6. nasjonalparken i Nordland. Den ligger i Brønnøy, Vevelstad, Grane og Vefsn kommuner. Parken ble offisielt åpnet den 26.juni 2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Bilder fra åpningen kan du finne her

Verneformålet for nasjonalparken er bl.a. å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde, og et variert kystlandskap som strekker seg fra fjord til fjell. Området har stor geologisk variasjon med flere grotter og karstformer, og har en unik vassdragsnatur med fem varig verna vassdrag. Det er registrert flere svært viktige naturtyper og mange rødlistearter i området, bl.a. rovfugler, svaner, lomer, spetter og flere arter av lav og sopp.

Ved opprettelsen av Lomsdal-Visten ble Strompdalen naturreservat opphevet, og innlemmet som en del av nasjonalparken.

Her finner du forskriften for nasjonalparken.

Les mer om verneområdet og se kart på Miljøverndepartementet sine sider.
Sist oppdatert den 09.sep.2015