Anleggsarbeider Torghatten

Aktiviteter for perioden 10.mars – 20.april 2023

 Parkeringssituasjonen er fortsatt redusert. Følg anvisninger og informasjon på stedet.

  • Tursti fra parkeringsplassen til Sørfjæra og opp mot Torghatthullet på vestsiden vil fortsatt være stengt for allmenn ferdsel grunnet anleggsarbeider. Stien på østsiden vil holdes åpen, slik at Torghatthullet kan nås fra denne siden.
  • Langs fv. 7234 vil det være pågående gravearbeider fra parkeringen og ned mot rundkjøringen.
  • Store deler av de tilkjørte massene skal fraktes inn med båt fra Tomma og tas i havn nedenfor planområdet. Dette vil bidra til redusert tungtrafikk langs fv.7234.
  • Pågående grunnarbeider ved parkering og fremtidig serviceområde. Etablering av brakkerigg.

Vi takker for forståelsen om pågående anleggsvirksomhet, og ber fortsatt om at besøkende respekterer anleggsgjerder og stengsler.