Barne- og familietjenesten inviterer til temakveld om ADHD

Barne- og familietjenesten inviterer til temakveld om ADHD ved vår kommunepsykolog Leif Trana, Nærmestring AS.

Tid: 11 desember 1630-1800

Sted: Kinosalen, Brønnøy rådhus

 

Tema

• Hva er ADHD?

• Hvordan utredes det?

• Hvordan behandles det?

• Har Jeg ADHD? Jeg er jo urolig….

• Løser diagnosen vanskene mine?

• Har den konsekvenser/prognose?

Temaaften for dem som lurer på denne tilstanden. Hvorfor ser vi en økning i henvendelser? Er det faktisk en økning?

En kommunepsykolog sine betraktninger

Velkommen!