Befaring innsigelsessak – Detaljregulering for Toft Næringsområde

08.09.2021 mellom 10:00 - 12:00 Befaring av planområdet Toft Næringsområde

08.09.2021 mellom 10:00 - 12:00 Befaring av planområdet Toft Næringsområde

Startpunkt befaring: Toft Brygge kl 10:00. Avgang fra Toft brygge til planområde ca. kl 10:15.