Brønnøy kommune åpner opp for besøk i sykehjem og omsorgsboliger etter nedstengningen torsdag 11.03.

Vi ønsker å presisere at de samme anbefalingene gjelder for besøk inn i sykehjem og omsorgsboliger som for den øvrige befolkningen.

Anbefalinger ut fra tiltaksnivå A: (særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19- forskriftens kap.5A):

Alle bør unngå besøk og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk for personer som er i livets siste fase.

Ved Brønnøy sykehjem, Hestvadet omsorgsbolig og Velfjord omsorgssenter vil hovedinngangen være stengt ut uka, og besøkende må ringe på til den aktuelle bogruppe eller avdeling for å komme inn.

I tillegg til påbud om bruk av munnbind, vil de samme reglene for smittevern og besøksprotokoll videreføres.

For sykehjemmets del  må det gjøres avtale i forkant av besøk.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/