Brønnøysund legesenter, pasient-liste reduksjon fra 01.01.2022

Vi vil fra 1. januar 2022, redusere pasientlistene til den enkelte lege.

For å redusere arbeidsmengden til våre leger, har vi nå opprettet 2 nye legestillinger. Dette er et tiltak vi gjennomfører for å greie å beholde de leger vi har.

Noen vil dermed få brev om at de har fått ny fastlege. De 2 nye listene har ingen navn ennå, men disse benevnes som «liste uten fastlege». Vi har allerede klar leger som kommer i de faste, nye stillingene utover vinter/våren 2022.

Liste-justering skjer ved at HELFO, elektronisk, reduserer listen til legene og pasientene som tas ut, flyttes til annen liste. Det går da automatisk ut et brev ut til den enkelte, hvilkens liste de er kommet på. Ønsker man annen lege, enn den man har kommet på lista til, blir det mulighet til å velge en annen lege selv, i etterkant.

 

Brønnøysund legesenter