Brønnøysund legesenter

Sentralbord stengt 30.08.21 pga pågående smitteutbrudd

Grunnet pågående smitte-utbrudd ser vi oss nødt til å stenge sentralbord for publikum også i dag.

Personalet er engasjert i testing- og sporingsarbeidet.

Tlf til daglegevakt er åpen, men kun øyeblikkelig hjelp vil bli betjent.  Mob  970 84 115

For andre henvendelser, vennligst benytt SMS -tjenesten (timebestilling, resepter og andre forespørsler).

Akutte situasjoner som haster, og hvor liv og helse er i fare så benytt 113