Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september 2022 på om lag 1 450 mill. kroner. 

Du kan lese mer om utbetalingen hos landbruksdirektoratet her.