Eldredagen 1. oktober 2022

Brønnøy Eldreråd arrangerer Eldredagen lørdag 1. oktober kl. 12.00 ved Brønnøy Rådhus.

Program:

12.00 - Velkommen v/Leder Eldrerådet Grete Bang

12.15 - Kulturelt innslag med musikkskolen

12.30 - Informasjon fra pårørende gruppen

12.45 - Brønnøy kommunes Helse- og velferdssjef Janne Lynghaug og Eiendomssjef
             Arnt-Ståle Sæthre vil gi en status og oppdatering på kommunens arbeid
             med gjeldende Helse- og omsorgsplan og Boligsosial-handlingsplan.
             De vil bl.a. komme inn på status i dag og si litt om framskrivning av behov
             for ulike former for bolig og botilbud i Brønnøy.

13.45 - Pause med servering av kake og kaffe

14.30 - Planer om nybygg av boliger fra Nordbohus v/Bjarne Nyrud.

ca. kl. 15.00 blir det gratis kino og filmen som sendes heter "Krigsseileren".
Krigsseilerne er et storslått drama som forteller historien om de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig.
Her er det kun 81 plasser så det vil bli førstemann/kvinne som vil få plass. 

Trenger du skyss til arrangementet ta kontakt på Tlf. 97968615 innen fredag kl. 12.00.

Brønnøy Eldreråd