Fagdag i Sømna 21 oktober: Rundballeplast og plansilo

I landbruket i Sømna presses det hvert år mer enn 50.000 rundballer. Det er store diskusjoner rundt forurensing plasten skaper. Hva skjer - blir den dyrere, blir det andre plasttyper, må vi velge andre løsninger?

Informasjon om fagdagen finner du her.